مطالعات مهندسی ارزش

مهندسی ارزش به عنوان یک تکنیک جهانی کارآمد به منظور برآورده ساختن اهداف پروژه ها با بهینه ترین سرمایه گذاری و افزایش کارکرد شناخته شده است. این تکنیک در دهه های اخیر به سرعت در سازمان های موفق در کشورهای مختلف و همچنین در ایران، به کار گرفته شده و صرفه جویی های عمده ای در هزینه های غیر ضرور و زمان اجرا و افزایش کیفیت به همراه داشته است. مهندسی ارزش یک متدولوژی توسعه یافته است که می تواند سهم ارزشمندی در دستیابی به راه حل های بهتر برای مسائل بسیار پیچیده ای که با آنها در پروژههای ساختمانی مواجه شده، ایفا نماید. ما با تجربه اجرای موفق پروژه های مهندسی ارزش و شبکه توانمندی از کارشناسان خبره یکی از موفق ترین مجموعه های فعال در این حوزه می باشیم. دستاوردهای ما در پروژه های مختلف مهندسی ارزش به ازای هر ریال سرمایه گذاری کارفرما، از ۱ به ۹ تا ۱ به ۱۰۰۰ بوده است.

توسعه بازار و مهندسی ارزش

مطالعات اقتصادی توسعه بازار:

هر سرمایه گذاری در پروژه های ساختمانی باید با ملاحظات، بهره وری مالی و اطمینان از راندمان مناسب در فرصت های پیش رو همراه باشد از این رو گروه دژاوو به موازات ارائه خدمات طراحی معماری و مدیریت پروژه خدمات نوینی در حوزه مطالعات اقتصادی و تدوین برنامه های کسب و کار (Business Plan)، به سرمایه گذاران محترم ارائه می نماید. با شناخت ضعف ها و بهره گیری از دانش متخصصان حرفه ای، تجربه تیم های مطالعاتی و ارتباط با شرکت های خارجی، مدیریت تطابق مطالعات اقتصادی با نتایج طراحی در حوزه های معماری، سازه و تاسیسات، بروز رسانی نتایج مطالعات اقتصادی در دوره های سه ماهه و تطابق با شرایط واقعی، ارتباط با برندهای خارجی و ضمن دسترسی به بانک های اطلاعاتی گسترده از پروژه های ساختمانی، ماموریت دارد بسته مطالعات اقتصادی را با رویکرد فنی، مالی و عملیاتی با قابلیت بروز رسانی ارائه می نماید. این مطالعات با درک درست بازار و نیازهای سرمایه گذار، ساختار (Concept) رقابتی و منحصر به فرد پروژه را تدوین نموده و با ارائه سناریو مساحت اصناف و چیدمان آنها، به طراحی معماری جهت داده و با تجزیه و تحلیل مالی و تبیین روش های تامین منابع آن، سرمایه گذاران را در نحوه واگذاری، زمان پیش فروش، مدل تبلیغات، ساختار برندینگ و مدیریت بهره برداری راهنمایی نمایید زیرا که بازارهای رقابتی  ساختمان به دلیل ماهیت های خاص و منحصر بفرد خود شکل متفاوتی از برنامه ریزی بازاریابی و برندسازی را نیاز دارند و همچنین عملیاتی شدن برنامه ها نیازمند رویکرد متفاوت، نوین و اثربخش کارآفرینان در این حوزه می باشد. تلاش می‌نماید تا با بهره گیری از متدهای نوین ضمن تجزیه و تحلیل صنعت، بازار هدف و رقبا، با انجام تحلیل‌‌های کمی و کیفی اثربخش‌ترین استراتژی‌ها را به سرمایه گذار و کارآفرین صنعت ساختمان پیشنهاد نماید.