حوزه های دانش مدیریت پروژه

1- مديريت يکپارچگي پروژه

 

 • توسعه منشور پروژه
 • توسعه برنامه مديريت پروژه
 • هدايت و مديريت اجراي پروژه
 • نظارت و کنترل کار پروژه
 • انجام کنترل تغيير يکپارچه
 • خاتمه پروژه يا فاز

2- مديريت محدوده پروژه

 

 • جمع آوري الزامات
 • تعريف محدوده
 • ايجاد WBS
 • صحه گذاري محدوده
 • کنترل محدوده

3- مديريت زمان پروژه

 

 • تعريف فعاليت ها
 • توالي فعاليت ها
 • برآورد منابع فعاليت
 • برآورد مدت زمان فعاليت ها
 • توسعه زمانبندي
 • کنترل زمانبندي

4- مديريت هزينه پروژه

 

 • برآورد هزينه ها
 • تعيين بودجه

• کنترل هزينه ها

5- مديريت کيفيت پروژه

 

 • برنامه ريزي کيفيت
 • تضمين کيفيت
 • کنترل کيفيت

6 – مديريت منابع انساني پروژه

 

 • توسعه برنامه منابع انساني
 • تشکيل تيم پروژه
 • توسعه تيم پروژه
 • مديريت تيم پروژه

7- مديريت تدارکات تيم پروژه

 

 • شناسايي ذي نفعان
 • برنامه ريزي ارتباطات
 • توزيع اطلاعات
 • مديريت انتظارات ذي نفعان
 • گزارش دهي عملکرد

8- مديريت ريسک پروژه

 

 • برنامه ريزي مديريت ريسک
 • شناسايي ريسک ها
 • تحليل کيفي ريسک
 • تحليل کمي ريسک
 • برنامه ريزي پاسخ هاي ريسک
 • نظارت و کنترل ريسک ها

9- مديريت تدارکات پروژه

 

 • برنامه ريزي تدارکات
 • اجراي تدارکات
 • اداره تدارکات
 • خاتمه تدارکات

10-مدیریت ذی نفعان پروژه

 

 • فرآیند برنامه ریزی مدیریت ذی نفعان
 • فرآیند شناسایی ذی نفعان
 • فرآیند مدیریت مشارکت ذی نفعان
 • فرآیند کنترل مشارکت ذی نفعان

برخی استانداردهای شایستگی موسسات و سازمان های مدیریت پروژه

در انگليس

 

 

 

1 موسسه مدیریت پروژه آمریکا  PMI استانداردچارچوب توسعه شايستگي مدير پروژه(PMCD) ویرایش 1- 2002
2 استانداردچارچوب توسعه شايستگي مدير پروژه(PMCD) ویرایش 2 – 2007
3 انجمن بين المللي مديريت پروژه IPMA استاندارد مبناي شايستگي مديريت پروژه(ICB)-ویرایش1-1999
4 استاندارد مبناي شايستگي مديريت پروژه(ICB)-ویرایش2-2001
5 استاندارد مبناي شايستگي مديريت پروژه(ICB)-ویرایش3-2006
6 انجمن مديريت پروژه استراليا  AIPM استاندارد شايستگي حرفه ای مديريت پروژه-ویرایش 1-سال2008
7 انجمن مديريت پروژه انگلستان  APM چارچوب شايستگي مديريت پروژه-ویرایش 4-سال2000
8 استاندارد شايستگي مديريت پروژه ساختمان در انگليس   (ECITB)
9 انجمن مديريت پروژه آفريقاي جنو بي: استاندارد شايستگي هاي مديريت پروژه آفريقاي جنو بي
10 موسسه آمریکایی برای مدیریت پروژه پیشرفته: استاندارد مبناي شايستگي مديريت پروژه  آمریکا (UCB  )
11 استاندارهای عملکرد  همبستگی جهانی  (GAPPS)

 

 

 

موسسه مدیریت پروژه آمریکا PMI:  
انجمن بين المللي مديريت پروژهIPMA:  
انجمن مديريت پروژه استراليا AIPM:  
انجمن مديريت پروژه انگلستان APM:  
موسسه مدیریت پروژه ژاپنPMAJ:  
موسسه آمریکایی برای مدیریت پروژه پیشرفتهASAPM:  
استاندارهای عملکرد همبستگی جهانی

 

 

 

 

انجمن های مدیریت پروژه حرفه ای بین المللی

سازمان ها و انجمن های بین المللی مدیریت پروژه در طي ساليان اخير استانداردهاي بسياري در زمينه مديريت پروژه در كشورهاي مختلف تدوين و تعريف کرده­اند. اين استانداردها مربوط به سه حوزه مديريت پروژه از جمله پروژه، سازمان و مدیران (شایستگی پرسنل) مي باشند كه ارتباط آنها در تصویر ذیل ارائه شده است. اكثر استانداردهاي مرتبط با كاركنان پروژه را استانداردهاي شايستگي دربر مي گيرند.

شایستگی مدیر پروژه

مدیریت پروژه خوب همانند هنر است که به سختی قابل سنجش و کمی شدن است اما به آسانی قابل تشخیص می باشد. سازمان های دولتی، خصوصی، تجاری و… در حال حرکت و تغییر فعالیت های خود به سمت محوریت پروژه در 20 سال گذشته بوده اند و مدیریت پروژه به شایستگی اصلی خیلی از سازمان های موفق تبدیل شده است.در نتیجه مدیران این سازمان ها این سوال را مطرح می­کنند “مزیت ها و خصوصیات یک مدیر پروژه خوب چه چیزی های است ؟” بعضی از مدیران تحقق بدون تناقض و تضاد اهداف پروژه و تکمیل کار در زمان مقرر، مطابق مشخصات و در قالب بودجه را برمی شمارند. اما تحقیقات نشان می دهد که تحقق مثلث – زمان، هزینه و محدوده- برای سنجش این امر کافی نیست.به طور مثال ممکن است مدیری، پروژه خاصی را درزمان و بودجه مقرر انجام دهد ولی تیم را در فرآیند پروژه منحرف کند و محدودیت و پی آمد هایی درعدم توانایی مدیر پروژه برای کار با دیگر تیم های سازمان در آینده سبب شود.

منابع و مقالات دانش مدیریت پروژه

تاریخچه مدیریت پروژه

مدیریت پروژه عمر و تاریخی به مدت زمان آفرینش جهان هستی تا به امروز دارد و بی شک پروردگار این جهان هستی اولین مدیر پروژه و خلقت این جهان اولین پروژه است.

بر طبق آیات قرآن, آفرینش این جهان در شش روز صورت گرفته است. این موضوع در ۱۰ آیه از قرآن شرح داده شده است )قرآن،سوره اعراف آیه ۵۴، سوره فرقان آیه59، سوره حدید آیه ۴، سوره هود آیه 7، سوره سجده آیه ۴، سوره یونس آیه ۳- سوره ق آیه ۳۸). إِنَّ ربَّکُمُ اللهُ الّذی خَلَقَ السّمواتِ و الارضَ فی السِّتة ايّامٍ ثمَّ اسْتوی علی العرشِ يُغْشِی الّيلَ و النّهارَ يََطْلُبُهُ حَثِيثاً و الشَّمسَ و القمرَ و النُّجومَ مسخَّراتٍ بِامْرهِ اَلا لَهُ الخَلقُ وَالْامْرُ تبارک اللهُ رَبُّ العالمين. «پروردگار شما، خداوندي است که آسمان ها و زمين را در شش روز (شش دوران) آفريد؛ سپس به تدبير جهاني هستي پرداخت؛ با «پردة تاريک» شب و روز را مي پوشاند؛ و شب به دنبال روز، به سرعت درحرکت است؛ و خورشيد و ماه و ستارگان را آفريد، که مسخّر فرمان او هستند. آگاه باشيد که آفرينش و تدبير «جهان» از آنِ او (و به فرمان او) است. پر برکت (و زوال ناپذير) است، خداوندي که پرودگار جهانيان است.» (سوره اعراف آیه ۵۴).

در انجیل و تورات نیز به این موضوع اشاره شده است. در انجیل بیان شده است که خداوند جهان را در ۷ روز شکل داد ، و انسان را در روز ششم آفرید و او را مامور پرورش زمین کرد(انجیل،تورات)

بر طبق قرآن, آفرینش در شش روز که در دو روز اول زمین و دنیای مادی آفریده شده است و بعد مواد مورد نیاز حیات در دو روز بعدی خلق شده است. در نهایت در دو روز نهایی آفرینش آسمان ها و حیات معنوی صورت پذیرفته است(قرآن،سوره41 , آیات ۹،10و12)

با نگاه به آیات صریح قرآن و دیگر متون، اولین پروژه خلقت نظام آفرینش است که در مدت زمان موقت و طی مراحل مختلف و توالی فعالیت های با موفقیت به انجام رسیده است.

در طی قرن ها آدمیان از اولین روزهای فعالیت های سازمان یافته بشری به انجام پروژه ها پرداخته است به عنوان نمونه مراسم شکار ما قبل تاریخ نخستین پروژه های بشر در اقداماتی موقتی برای اهدافی مهم همچون بقای جوامع انسانی توسط فرآهم آوردن غذا و گوشت محسوب می شود.

پروژه های بزرگ و پیچیده در سرتاسر تاریخ بشری وجود داشته اند. اهرام ثلاثه مصر، دیوار بزرگ چین، کانال های آب روم، قصر های عظیمی همچون تخت جمشید، معابد، زیگورات ها و… که همگی پروژه های بزرگی در زمان خود بوده­اند. پروژه منهتن برای ساخت بمب اتم و یا پروژه آپولوبرای فرستادن انسان به ماه پروژه های زمان اخیر هستند

اما تاريخچه مديريت پروژه در دنياي جديد به سال هاي ابتدايي دهه 1900 ميلادي باز مي‏گردد، جايي كه هنري گانت با توسعه نمودار ميله‏اي ابداعي خود آغازگر حركت پرشتاب بعدي طي سالهاي دهه 1950 و 1960 ميلادي در پروژه‌هاي نظامي و هوا فضاي آمريكا و سپس انگلستان گرديد. هرچند نام هنري گانت به عنوان پدر تكنيك‏هاي برنامه‌ريزي و كنترل پروژه در تاريخ ثبت گرديده است ليكن سال هاي دهه 1950 و 1960 به عنوان سال هاي آغازين رشد و توسعه مديريت پروژه در دنياي معاصر شناخته مي‌شود. اين سال­ها سرآغاز تكوين و توسعه بسياري از روش­ها و دانش­هاي مربوط با مديريت هاي نه‌گانه پروژه است كه سال­ها بعد توسط نرم‌افزارهاي مختلف عملياتي و در پروژه‌ها بكار گرفته شدند.

 

جزوات و منابع

منابع کنکور کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت

برخی از منابع کنکور کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت به شرح زیر می باشد:

 1. فناوری اطلاعات (IT) در مهندسی ساختمان و مدیریت پروژه، ترجمه دکتر محمد گلابچی و مهندس مرتضی آل بنی، چاپ اول
 2. مدیریت پروژه با رویکرد پروژه های فناوری اطلاعات، تالیف کتی شوالب و ترجمه دکتر محمود گلابچیف چاپ اول
 3. نکته و سوالات کارشناسی ارشد کنترل پروژه(جلدهای اول و دوم) – ویرایش سوم – چاپ چهارم / تالیف: دکتر مجید سبزه پرور، مهندس فرید ممیری، مهندس همایون شعبانی / نشر ترمه
 4. سیستم های اجرای پروژه در صنعت ساختمان، ترجمه دکتر محمود گلابچی و مهندس امیر فرجی، چاپ اول
 5. روش طرح و ساخت با رویکردهای Bridging . BOT . EPC . Turnkey ترجمه دکتر محمود گلابچی و مهندس امیر فرجی، چاپ اول
 6. نشریه شماره ۵۵، مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی (تجدیدنظر دوم)
 7. دفترچه موافقتنامه و شرایط عمومی و خصوصی پیمان، نشریه ۴۳۱۱
 8. سوالات کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت، مصطفی بداقی-فریبا شعله-شیما یاراحمدی، نشر پردازشگران
 9. روش های مدیریت کارهای ساختمانی، محمد تقی بانکی
 10. برنامه ریزی و کنترل پروژه، محمود نادری پور
 11. IT در مدیریت و پروژه، محمود گلابچی، مرتضی آل بنی
 12. مدیریت استراتژیک پروژه، محمود گلابچی، امیر فرجی
 13. سازه معماری، محمود گلابچی
 14. معمار + مهندس = ساختار، محمود گلابچی
 15. سیستم های ساختمانی آینده، محمود گلابچی
 16. سازه های مشبک فضایی، محمود گلابچی
 17. استاتیک کاربردی، محمود گلابچی
 18. مقاومت مصالح کاربردی، محمود گلابچی
 19. ساختمان ها چگونه عمل می کنند، محمود گلابچی، کتایون تقی زاده
 20. فناوری های نوین ساختمانی، محمود گلابچی، حامد مظاهریان
 21. سازه به مثابه معماری، محمود گلابچی، احسان سروش نیا
 22. طراحی ساختمان های بستنی، محمود گلابچی
 23. ساختمان های فولادی، محمود گلابچی
 24. پوسته ها و سازه های ورق تاشده، محمود گلابچی
 25. طراحی لرزه ای، محمود گلابچی، احسان سروش نیا
 26. پل های ایران و جهان، محمود گلابچی
 27. سیستم ساختمان های بلند، حجت اله عادلی
 28. رفتار اجزای سازه ها، مجید بدیعی
 29. نشریه ۵۵ سازمان برنامه و بودجه، مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی
 30. مبحث ۵ مقررات ملی (ویرایش جدید و ویرایش قدیم)
 31. مصالح و ساختمان، سام فروتنی
 32. مصالح ساختمانی، احمد حامی
 33. مواد و مصالح ساختمانی، دوره فنی و حرفه ای هنرستان، عزت اله تقی زاده، فرآشیانی
 34. یادنامه احمد حامی، گروه مولفان
 35. کتاب مدیریت و کنترل پروژه، تالیف علی حاج شیر محمدی، ویرایش دوم
 36. دانستنی های حرفه پیمانکاری، تالیف مهندس علی مراد اتحاد، ویرایش دوم، چاپ سوم
 37. مدیریت ماشین های راه سازی، ترجمه دکتر علی توران، چاپ نوزدهم

آموزش مجازی

دوره ها و کارگاه های آموزشی

آشنایی با استانداردهای مدیریت پروژه

آشنایی با استانداردهای شایستگی های مدیران پروژه

آشنایی با مبانی دانش مدیریت پروژه

آشنایی با مبانی دانش مدیریت طرح

آشنایی با مبانی دانش مدیریت پرتفولیو

مدیریت ریسک پروژه

مدیریت ذینفعان پروژه

مدیریت هزینه پروژه

مدیریت محدوده پروژه

مدیریت زمان پروژه