طراحی شهری

طراحی شهری

ارائه خدمات در زمينه‌هاي مختلف معماري، شهرسازي،

محيط زيست، فضاي سبز و … با حداكثر كيفيت علـــمي

و فني امكان‌پذير.

برای اطلاعات بیشتر با شماره 09391702004 تماس حاصل فرمائید.همکاران ما در ساعات اداری پاسخگوی شما هستند.

طراحی شهرسازی

 طراحی  شهرسازی

در نگرش گروه دژاوو هر قرارداد تنها يك قرارداد مطالــعاتي و

طراحي نيست، بلكه ضمن توجــــه به انــــجام دقيق تعـــهدات

قراردادي، آن را به مثابه يك وظيفه حرفه‌اي- اجتماعي  تلـــــقي

مي‌نمايد. وظيفه‌اي براي مطالعه كاربردي، جمع‌بندي، منطقي

امكـــانات و محــدوديت‌هــا با اســتــفاده از خــــــرد جمــعــــي و

ارائه پيشنهادهايي اصولي و نوآورانه در طــرح، به طــــــوري كه

موجب ارتقاء ارزش‌هاي شهري- محيطي و توسعه پايـــــدار در

منطقه طرح گردد.

برای اطلاعات بیشتر با شماره 09391702004 تماس حاصل فرمائید.همکاران ما در ساعات اداری پاسخگوی شما هستند.