•  مدیرعامل و موسس مجموعه شرکتهای دژاوو در تهران ، کرج و مشهد (1383)
  • عضو قطب علمی طراحی شهری دانشگاه شهید بهشتی در بافتهای فرسوده (ECUD)
  • مدرس گروه معماری دانشگاه شهید بهشتی از 1391
  • مدرس گروه شهرسازی و منظر دانشگاه فردوسی از 1394
  • مدرس گروه معماری و شهرسازی دانشگاههای آزاد مشهد ،خیام ، اقبال لاهوري و خاوران از 1387
  • استاد راهنمای گروه مشاوران جوان شهرداری مشهد از 1388
  • برگزارکننده 19 عنوان همایش و سمینار تخصصی معماری و شهرسازی در دانشگاهها ، تالار شورای شهر و شهرداریها
  • مدرس دوره های ساعته ضمن خدمت کارمندان شهرداری مشهد در دانشگاه فردوسی مشهد
  • رتبه1 مرحله اول و رتبه 2 مرحله دوم مسابقه بزرگ کشوری طراحی شهری ضلع قبله 1395
  • رتبه 5 آزمون ارشد معماري ، رتبه 8 آزمون ارشد طراحي شهري و رتبه 12 آزمون ارشد معماري منظر سال 1389
  • رتبه 1 اسکیس ارشد معماری و رتبه 2 اسکیس طراحی شهری سال 1389