برخی استانداردهای شایستگی موسسات و سازمان های مدیریت پروژه

در انگليس

 

 

 

1 موسسه مدیریت پروژه آمریکا  PMI استانداردچارچوب توسعه شايستگي مدير پروژه(PMCD) ویرایش 1- 2002
2 استانداردچارچوب توسعه شايستگي مدير پروژه(PMCD) ویرایش 2 – 2007
3 انجمن بين المللي مديريت پروژه IPMA استاندارد مبناي شايستگي مديريت پروژه(ICB)-ویرایش1-1999
4 استاندارد مبناي شايستگي مديريت پروژه(ICB)-ویرایش2-2001
5 استاندارد مبناي شايستگي مديريت پروژه(ICB)-ویرایش3-2006
6 انجمن مديريت پروژه استراليا  AIPM استاندارد شايستگي حرفه ای مديريت پروژه-ویرایش 1-سال2008
7 انجمن مديريت پروژه انگلستان  APM چارچوب شايستگي مديريت پروژه-ویرایش 4-سال2000
8 استاندارد شايستگي مديريت پروژه ساختمان در انگليس   (ECITB)
9 انجمن مديريت پروژه آفريقاي جنو بي: استاندارد شايستگي هاي مديريت پروژه آفريقاي جنو بي
10 موسسه آمریکایی برای مدیریت پروژه پیشرفته: استاندارد مبناي شايستگي مديريت پروژه  آمریکا (UCB  )
11 استاندارهای عملکرد  همبستگی جهانی  (GAPPS)

 

 

 

موسسه مدیریت پروژه آمریکا PMI:  
انجمن بين المللي مديريت پروژهIPMA:  
انجمن مديريت پروژه استراليا AIPM:  
انجمن مديريت پروژه انگلستان APM:  
موسسه مدیریت پروژه ژاپنPMAJ:  
موسسه آمریکایی برای مدیریت پروژه پیشرفتهASAPM:  
استاندارهای عملکرد همبستگی جهانی

 

 

 

 

2 دیدگاه

  • مجله خبری

    متشکرم

  • نودی

    خوشمان امد

  • ارسال دیدگاه

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *